Over BAU

BAU is een organisatie voor artistieke ontwikkeling en innovatie binnen de Amsterdamse podiumkunsten, met de focus op de onafhankelijke dans en performance. Hiermee versterken en professionaliseren we het dans en performance veld. Dit doen we door:

 

  • mogelijkheden te scheppen voor onafhankelijke makers om zich te kunnen blijven ontwikkelen middels het aanbieden van een artistiek programma en het creeren van zichtbaarheid van hun werk bij een publiek.
  • het faciliteren van studioruimte
  • een internationaal Artist in Residence programma voor dans en performance
  • een rol te spelen in de lokale en landelijke vertegenwoordiging van deze sector bij de beleidsmakers en fondsen door te adviseren binnen de alliantie de Creatieve Coalitie

 

BAU functioneert met een BAU Comité van onafhankelijke makers in de sector van dans, performance en mime die meebouwen aan de inhoud van BAU. Met dit team, dat advies geeft en meedenkt, behouden we de bottom-up mentaliteit, blijven we zien wat de noodzaak is en kunnen we de koers vanuit het veld bepalen.

Sinds haar oprichting door onafhankelijke makers in 2015, zet BAU zich in om lacunes op te vullen én nieuwe formats te ontwikkelen om het dans en performanceveld de instrumenten te geven zichzelf van onderaf te versterken. Door dit te doen geeft BAU de onafhankelijke scene een gezicht en draagt daarmee bij aan de ontwikkeling van de dans- en performancekunsten in Nederland.

 

Organisatie BAU 

Dagelijkse Leiding: Eva Villanueva

Zakelijke Leiding: Marten Oosthoek (interim) 
Marketing/communicatie: Iris Peters

Online Agenda: Michael Jahoda

 

BAU Comité

Julia Willms, Keren Levi, Marion Traenkle, Marjolein Vogels, Michael Jahoda, Nicole Beutler, Orion Maxted, Sarah van Lamsweerde, Susanne Marx

 

BAU AIR team

Projectleiders: Sarah van Lamsweerde, Eva Villanueva

Coordinatie: Marjolein Vogels
Communicatie: Iris Peters

AIR Pool: Priscilla Macintosh, Janneke Raaphorst, Setareh Fateh Irani, Richard John Jones, Annechien van Litsenburg, Christian Guerematchi, Clara Amaral

Coach: Erik Hagoort

 

Agentschap team:

Michael Jahoda, Marion Traenkle

 

Bestuur Stichting BAU 

Nicole van Vessum/voorzitter

Jeroen Fabius/secretaris

Bram de Jaeger/penningmeester

 

ANBI
Onze stichting heeft de ANBI status. Het geven van een gift aan een ANBI-instelling is extra aantrekkelijk door de belastingvoordelen. Kijk voor meer informatie op de site van de Belastingdienst.

Statutaire naam: Stichting BAU

RSIN fiscaal nummer: 8556 95 687

 

De Stichting heeft ten doel: de (artistieke) ontwikkeling, de productiepraktijk en de positie van de professionele onafhankelijke dans- en performancemakers en gerelateerde kunstenaars met een (interdisciplinaire) praktijk in Amsterdam te stimuleren en te verbeteren.
De Stichting beoogt hiermee het Amsterdamse dans- en performanceklimaat te bevorderen, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn, alles in de ruimste zin van des woords.

 

Wij onderschrijven de Governance Code Cultuur

Beloningsbeleid volgens de cao van de Nederlandse dans.

Het bestuur is onbezoldigd.

 

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2019

 

De onafhankelijke scene van Amsterdam
Naast een aantal structureel gesubsidieerde gezelschappen heeft Amsterdam een grote groep onafhankelijke en op projectbasis werkende kunstenaars. Choreografen, performancemakers en ook andere zelfstandige professionals die in de (podium)kunsten werken, zoals bijvoorbeeld dansers/performers, componisten, musici, dramaturgen en licht/geluidsontwerpers. Velen van hen zijn opgeleid aan de internationaal erkende, vaak interdisciplinair werkende opleidingen die Amsterdam rijk is: De Academie voor Theater en Dans (de opleidingen DAS Choreography, DAS Theater, SNDO,  Expanded Contemporary Dance, Mime, Productie Podiumkunsten, Scenografie, Design & Technologie etc) en de ROC. Maar ook opleidingen zoals het Conservatorium van Amsterdam, de Gerrit Rietveld Academie, de Rijksacademie van beeldende Kunsten en het Sandberg Instituut. 
Deze groep kunstenaars vormt samen met de structureel gesubsidieerde gezelschappen het landschap en de vruchtbare bodem waarop de kunst kan gedijen. Deze scene heeft baat bij het verbinden van activiteiten, versnippering voorkomen en zichtbaarheid vergroten. Vaak ligt bij deze kunstenaars (beginners, mid-careers en seniors) veel kennis en ervaring en manifesteert de innovatie zich het meest bij deze professionals.

 

Subsidiënten