Open Call BAU AIR 2024


INSCHRIJVING NU OPEN

Deadline 5 mei 2024

In 2024 bieden we drie BAU AIR residenties aan. BAU AIR is een op maat gemaakte residentie van vier weken met een focus op artistiek onderzoek, verdieping en het experiment. De residentie biedt tijd en ruimte om nieuwe werkmethodes of presentatievormen te verkennen, onderwerpen uit te diepen en/of samenwerkingsverbanden op te zetten in de onderzoeksfase van een nieuw project. 

Anmelden kan via dit inschrijfformulier of als je de voorkeur geeft aan een inschrijving met video via dit inschrijfformulier

Geplande residentieperiodes
06 sep. - 04 okt. '24
11 okt. - 15 nov. '24
20 nov. - 19 dec. '24

Voor wie? 
BAU AIR is bedoeld voor onafhankelijke, mid-career makers in het brede veld van de dans en performance, die een basis in Nederland hebben. Makers die buiten de gebaande paden treden en gemotiveerd zijn om met publieksgerichte activiteiten een bijdrage te leveren aan de ontmoetingsplek die BAU is.


We moedigen choreografen en kunstenaars van verschillende sociaal culturele en artistieke achtergronden aan om zich aan te melden. Waaronder zij die werken in cross-overs met bijvoorbeeld mime, beeldende kunst, muziek, theater en/of circus. De artistieke dansstijl is minder leidend voor de selectie dan het inhoudelijke onderwerp van je onderzoek.


Mid-career

De term mid-career verwijst naar de fase waarin je beroepspraktijk zich bevindt. Je komt voor de basisresidentie in aanmerking als je in de afgelopen jaren zelfstandig of in opdracht minstens vijf projecten produceerde en erkenning uit het veld kreeg, zoals blijkt uit de selectie voor presentaties op relevante podia, festivals en/of bij presentatie-instellingen, en/of artikelen in de vakbladen. Pas afgestudeerden aan een bacheloropleiding komen helaas niet in aanmerking voor deze residentie. 


Deadline 5 mei 2024

Tot en met 5 mei 2024 23.59 uur kun je je voorstel voor een residentieplan indienen door het aanvraagformulier in te vullen. Het is mogelijk om de informatie tussentijds op te slaan en daarna verder te werken. De grootte van je inzending is maximaal 1 GB en de voertaal kan zowel Nederlands als Engels zijn.


Formulier

In het formulier vragen we naar je achtergrond als maker en je plan voor de invulling van de residentie. Het is belangrijk dat hier een artistieke en/of sociaalmaatschappelijke urgentie uit spreekt. Dus zorg voor een goed doordacht inhoudelijk plan, inclusief pakkend beeldmateriaal en omschrijf op welke manier BAU van betekenis kan zijn voor je artistieke ontwikkeling. Het is ook mogelijk om je plan in een video van max. 5 minuten te delen. Kijk daarvoor naar dit formulier. 


Ontmoetingsplek

BAU houdt vakgenoten en andere geïnteresseerden op de hoogte van de verschillende onderzoeken die onder ons dak plaatsvinden. Een eindpresentatie maakt vast onderdeel uit van de residentie. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om andere activiteiten te organiseren. Denk bijvoorbeeld aan een workshop, open studio, wandeling, lezing etc. 


Wat biedt BAU AIR? 
* Een onderzoeksperiode van vier weken in een van de BAU-studio's:
10x14 m. / 10x10 m.
* Een vergoeding van €4.000 excl. btw voor de aanvragende maker. Eventuele reis- verblijf- en materiaalkosten, techniek en/of de inhuur van andere makers/medewerkers vallen binnen dit bedrag. We hebben fair pay hoog in het vaandel staan en vragen ook bij de inzet van derden of de resident hier rekening mee houdt.
* Wekelijkse lunch met het BAU-team
* Praktische en artistieke coaching
* Productie van kleinschalige events
* Nieuwe contacten met professionals/organisaties en publiek in het culturele veld 
* Online zichtbaarheid en nieuw beeldmateriaal
 
Let op: 
Het is niet mogelijk om voor meerdere onderzoeken een formulier in te vullen, of onderzoeken voor meerdere projecten te combineren. En de residentie is niet bedoeld voor de eindmontage van een project. 
 
De selectie  
Het BAU AIR-team, aangevuld met twee jaarlijks roulerende professionals uit het veld, selecteert uit alle inzendingen drie makers voor een residentie. Bij de selectie kijken we naar de artistieke kwaliteit van de maker, de artistiek inhoudelijke uitwerking van het onderzoeksplan en de urgentie van het plan voor de maker en het culturele veld. De BAU-residenten maken we in juni 2024 bekend. Hierna nodigen we hen uit voor een kennismakingsgesprek waarin we de plannen nog eens doornemen en de residentie op maat maken.  


Contact 

Vragen? Neem contact op met BAU via air@bau.amsterdam 

 

 

FAQ 

Kom je in aanmerking voor de residentie als je in het buitenland woont, en in Nederland werkt?
Deze residentie is alleen bedoeld voor makers die in Nederland wonen. 

Wat betekent mid-career maker precies?  
De term mid-career houdt verband met de fase waarin je beroepspraktijk zich bevindt. Een mid-career maker die in aanmerking wil komen voor de BAU-residentie heeft in de afgelopen jaren een duidelijke artistieke richting gevonden waarin hij/zij/x zich verder wil verdiepen en minimaal 5 projecten opgezet. Hetzij onder eigen naam, op eigen initiatief met projectsubsidies, als gast van een professioneel gezelschap of festival, hetzij met een aantoonbare, vergelijkbare ervaring in het veld. 

 

Wat valt onder de vergoeding?  
De vergoeding van € 4.000 excl. btw is door de aanvragende maker naar eigen inzicht te besteden. Het is inclusief reis- verblijfs- en materiaalkosten, inhuur van techniek en andere makers/medewerkers. Je onderzoek bij BAU mag op je begroting geen overlap vertonen met andere financieringsbronnen. 


Kunnen jullie een verblijf regelen in Amsterdam voor mij en/of medewerkers?  
Nee, dat kunnen wij helaas niet.  

 

Ik heb mijn plan ingestuurd en wil graag aanvullende informatie sturen, kan dat? 
Het is niet mogelijk om aanvullende informatie te sturen na het indienen van het formulier. Alleen complete aanvragen worden in behandeling genomen.  

 

Wat als ik tussentijds onverhoopt de residentie af moet breken? Kan ik dan later terugkomen?  
De selectie voor de residentie is in principe bindend. Bij onverwachte situaties bekijken we wat er mogelijk is.


Wat bedoelen jullie met een eindpresentatie?  
Hiermee bedoelen we een presentatie aan een publiek waarvan de vorm en de inhoud vrij staat. Denk bijvoorbeeld aan een lecture performance over je onderzoeksresultaten, een gesprek met een inspirator die je raadpleegde of een performance. De presentatie kan binnen of buiten plaatsvinden, bij BAU of indien mogelijk bij een partner in de stad.  
 
Ben ik verplicht om een publieke eindpresentatie te geven?  
Het BAU AIR programma stimuleert kennisuitwisseling en ontmoeting met een publiek. Daarom is de eindpresentatie een vast onderdeel van elke BAU AIR residentie.  


Wat als ik een projectsubsidie van het AFK heb ontvangen, kan ik deze dan combineren met de residentie? 
Het is mogelijk om het te combineren, als het AFK en BAU hiervan op de hoogte zijn en je BAU AIR onderzoek op je begroting geen overlap vertoont met andere financieringsbronnen. 


Kan ik me per aanvraagronde vaker dan 1x aanmelden?  
Nee, we ontvangen maximaal één projectvoorstel per aanvraagronde. Het is niet mogelijk om meerdere onderzoeksvoorstellen binnen een aanvraag te combineren. 


Ontvang ik bij afwijzing een feedback op mijn aanvraag? 
Dit is helaas niet mogelijk.  


Kan ik mensen uitnodigen om mee te werken aan mijn residentie? 
Ja, je kan zelf een invulling geven met wie je samen zou willen werken. De kosten zijn voor eigen rekening, er is hiervoor geen extra fee vanuit BAU.