Residentieprogramma
BAU AIR

In 2020 ontwikkelde en realiseerde BAU de piloteditie van BAU AIR². Gedurende een maand werkten een buitenlandse en een lokale maker in de BAU Studio’s aan de verdere ontwikkeling van nieuw werk. Ze experimenteerden met disciplines en deden onderzoek naar hun vakgebied. Tijdens deze werkperiode organiseerden we diverse activiteiten waar we de voortgang van beide makers deelden met het publiek. De eerste editie van BAU AIR² was een succes en werd door het publiek en de pers positief ontvangen. BAU borduurt hier nu op voort met een geheel nieuw programma aan residenties waarmee we vanaf de zomer van 2021 willen starten. Met het residentieprogramma BAU AIR nemen we een bijzondere plek in het veld van de onafhankelijke dans en performance in, aanvullend op de productiehuizen en masteropleidingen.

BAU gaat verschillende type werkperiodes aanbieden voor experimentele, vernieuwende makers uit de performing arts. We selecteren grensverleggers uit binnen- en buitenland en bieden jong en bewezen talent de ruimte om hun werk verder te ontwikkelen. BAU is een laboratorium voor artistiek onderzoek, creatie en het experiment. Wij nodigen daarbij actief het publiek uit voor presentaties van de ontwikkelingen die ontstaan tijdens de residenties, en specifiek professionele partners uit ons netwerk.

Het residentieprogramma is volop in ontwikkeling en kan gedurende de komende tijd worden aangepast. Om toch alvast een tipje van de sluier op te lichten van de nieuwe weg die we aan het inslaan zijn, vind je hieronder korte informatie over de insteek van de verschillende residenties.  


BAU AIR
BAU AIR is een regelmatig terugkerende, op maat gemaakte residentie van vier weken voor een professional in de performing arts. BAU selecteert makers aan de hand van een open call. We bieden jong én bewezen talent uit Nederland de ruimte voor zelfstandig artistiek onderzoek binnen de verschillende stadia van het creatieproces. De focus ligt op de zoektocht in de ontwikkeling, niet om een concreet eindresultaat.  Elke residentie wordt afgesloten met een informele openbare presentatie in de BAU Studio.
 

BAU AIR² 
BAU AIR² is een jaarlijks terugkerende residentie die internationale kruisbestuiving stimuleert. Voor een periode van 1 tot 2 maanden werken een internationale en een lokale kunstenaar gelijktijdig aan de verdere ontwikkeling van hun eigen artistiek idee. BAU nodigt internationale makers uit om een artistiek plan in te dienen en koppelt de geselecteerde maker aan een lokaal talent. In overleg met hen beide ontwikkelt BAU een op maat gemaakt programma met workshops, studiopresentaties en andere vormen van kennisuitwisseling. De residentie sluiten we af met een publieke presentatie waar de residenten hun eigen invulling aan geven. Deze kan plaatsvinden in de BAU Studio’s of bij een van de BAU AIR² partners in Amsterdam, zoals Vlaams Cultuurhuis De Brakke Grond en Veem House for Performance.
 
 
BAU AIR GREENHOUSE
BAU AIR GREENHOUSE is een jaarlijkse, op maat gemaakte residentie van vier weken voor een mid-career professional. Het Amsterdamse ontwikkelnetwerk GREENHOUSE waar BAU mede-oprichter van is, selecteert een bewezen talent uit het brede veld van de onafhankelijke dans en performance met zijn/haar/hun basis in Nederland. De partners begeleiden de resident waar nodig tijdens het verblijf. We bespreken met elkaar de opties voor presentatie en welke kennis uitgewisseld kan worden. De residentie wordt afgesloten met een informele, openbare presentatie in de BAU Studio of bij een van de GREENHOUSE partners: Boogaerdt/VanderSchoot, Keren Levi|Never Like, Nicole Beutler Projects en Veem House for Performance. De resident kan ook deelnemen aan GREENHOUSE evenementen zoals bijvoorbeeld de Salons.


BAU AIR DOTE
BAU organiseert eens per jaar de BAU AIR DOTE, een residentie in coproductie met Festival Dancing on the Edge (DOTE). Deze residentie richt zich specifiek op sociaal betrokken producties die het Midden-Oosten en Afrika als onderwerp hebben. Het kan een talent zijn die zijn/haar/hun basis in het Midden-Oosten of Noord-Afrika heeft, of een maker met een basis in Nederland die zich inhoudelijk bezighoudt met de actualiteit in het Midden-Oosten of Noord-Afrika. Voor deze residentie kunnen zowel jonge als bewezen talenten worden geselecteerd.
Festival Dancing on the Edge